Cégünkről

Tisztelt Látogató!

1945. december 1-én alakult meg az Eger és Vidéke ÁFÉSZ Szövetkezet jogelődje, EGRI FÖLDMÍVES SZÖVETKEZET néven. Az elmúlt közel hetven évben rengeteg változáson ment keresztül a szövetkezeti rendszer és maga az Egri ÁFÉSZ is. A nyolcvanas évek végén több, mint 12 ezer tagja volt a Szövetkezetnek, amely Eger mellett még 28 környékbeli település ellátását biztosította. Mezőgazdasági szakcsoportok, ipari termelő üzemek, nagykereskedelmi- és export-import tevékenységet folytató üzletágak tartoztak a Szövetkezet profiljába. Az 1990-es évek elején az ország egyik legnagyobb fogyasztási szövetkezete volt az egri, ekkor azonban teljes szervezeti átalakítást hajtottak végre, amelynek következtében sok kis – területi elven megszervezett – korlátolt felelősségű társaság keretében folytatódott a munka.
1994-ben megalakult az Eger és Vidéke ÁFÉSZ Szövetkezeti Vagyonkezelő Kft., a Szövetkezet ebbe a társaságba apportálta ingatlanainak döntő többségét, ezen időponttól kezdődően a valódi gazdálkodási tevékenység már a Kft.-ben zajlott. A két gazdálkodó egység jelenleg Egerben és 19 Eger környéki településen végzi tevékenységét. Az élelmiszer üzleteket, a vendéglátó egységeket, a raktárakat és az irodahelyiségeket bérleti formában hasznosítjuk, kiskereskedők, ipari és szolgáltatói tevékenységet végző kisvállalkozók üzemeltetik ezeket az ingatlanokat.
A rendszerváltást követő időszak egyik legfontosabb történése a Coop-franchise rendszer elindítása, a Coop Hungary Zrt. és a kilenc Pro-Coop nagykereskedelmi társaság megalakítása. 1995-től kezdődően újra szervezett keretek között működnek a fogyasztási szövetkezetek, illetve azok jogutódai.
Társaságunknál 2010-ben kezdődött el egy viszonylag gyors ütemű hálózatfejlesztés, amelynek keretében évente két-három Coop üzlet teljes felújítása valósult meg. 2016. október 27-én a tizenhatodik felújított üzlet átadása történt meg Ostoroson.
2014. május 30. és 2015. december 31. a két következő nagyon fontos állomás cégünk életében. Az előbbi a Szövetkezet zártkörű részvénytársasággá (Zrt.) történt átalakulásának, az utóbbi pedig a Zrt. és a Vagyonkezelő Kft. egyesülésének a dátuma. Ezekkel a szervezeti változásokkal a végére értünk egy közel hároméves jogi folyamatnak, egy korszak lezárult, 2016. január 1-től a korábbi EGRI ÁFÉSZ egyetlen jogutódja az Eger és Vidéke Coop Vagyonkezelő és Kereskedelmi Zrt.
A Zrt. részvényese a Coop Hungary Zrt.-nek és a Tisza Coop Zrt.-nek. Ez utóbbi társaság látja el áruval üzleteinket, amelyekben évről évre (az elmúlt két-három év megtorpanásától eltekintve) folyamatosan növekszik a kiskereskedelmi forgalom. Az élelmiszerboltok korszerűsítését követően kezdődhetett a Részvénytársaság második fontos üzletpolitikai célkitűzésének a megvalósítása, ami egy 8-10 üzletből álló saját üzemeltetésű  hálózat kialakítását jelentette. Jelenleg öt településen öt Coop boltot működtet a társaság, a további bővítésre is készen állnak a tervek, ezek megvalósítása várhatóan 2020. után kezdődhet meg.

Sütő Sándor
vezérigazgató
Eger és Vidéke Coop Zrt.

Az Eger és Vidéke COOP Zrt. szervezeti felépítése